ВХОД
МАТЕРИАЛИ (1)
РЕЗУЛТАТИ (0)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНИКА - 1ЧАСТ"
(редовно обучение, ОКС "бакалавър")

При преподавател: КРАСИМИРА СТОЯНОВА КОЛЕВА

Вид материал: Ръководство
Описание: Разлагане на вектори
Материал: // от 06/03/2012