ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: БОЙКА ЖЕКОВА ГРАДИНАРОВА
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Катедра: Компютърни науки и технологии
Кабинет(и): 206 TB
Служебен тел.: 409
E-mail1:


Съдържание:
Публикации (2)
Интереси (2)


Публикации
Публикация: №1 Б.Ж.Градинарова, М. Митев Изследване на текущото състояние и бъдещите насоки на дистанционното обучение в техническото образование Сп. Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна бр1,2-06г.
Издателство: ТУ Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Б.Ж. Градинарова, Knowledge Assessment Exercises in Adaptive E-Learning Systems International Scientific Conference Computer Science’2008 Kavala, Greece
Издателство: International Scientific Conference Computer Science
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Интереси
Интерес: * Електронно обучение * Компютърни среди за обучение * Компютърни системи и технологии * Съвременни образователни технологии * Приложения на ИКТ в обучението

Интерес: Проблеми сързани със сигурността на Web приложенията