ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЕМИЛ ИВАНОВ ПАНОВ
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Електротехнически факултет
Катедра: Теоретична и измервателна електротехника
Кабинет(и): 306AE
Служебен тел.: 553
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: гр. Севлиево
Постоянен aдрес: гр. Варна , кв. Левски, бул. "Осми приморски полк"
Съдържание:
Публикации (2)
Учебни материали (1)


Публикации
Публикация: №1 Сравнително изследване на комутационните процеси
Издателство: ТУ-Варна България
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Комутационни процеси при реактивни товари в автотрансформаторен дискретен регулатор
Издателство: Годишник на ТУ-Варна 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0334,0,Електротехника - з. о.