ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Катедра: Компютърни науки и технологии
Кабинет(и): 405ТВ
Служебен тел.: 628
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: гр. Варна
Web страница: http://194.141.30.37/


Съдържание:
Интереси (6)
Водени дисциплини (3)
Учебни материали (3)


Интереси
Интерес: Цифрова обработка на звукови сигнали, компютърна музика и MIDI

Интерес: Системно програмиране

Интерес: Проектиране на микропроцесорни системи

Интерес: Проектиране на компютърни периферни устройства

Интерес: Компютърни архитектури

Интерес: Микропроцесори


Водени дисциплини
Дисциплина: 6400,0,Организация на компютъра и компютърни архитектури - р. о.
Резюме: Учебна програма по ОККА
Учебна програма: OKKA.pdf

Дисциплина: 6454,0,Микропроцесори - р. о.
Резюме: Учебна програма по МП за СИТ
Учебна програма: MP.pdf

Дисциплина: 0589,0,Микропроцесорна техника - р. о.
Резюме: Учебна програма по МПТ за КСТ
Учебна програма: MPT.pdf


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0589,0,Микропроцесорна техника - р. о.
Дисциплина 2: 6400,0,Организация на компютъра и компютърни архитектури - р. о.
Дисциплина 3: 6454,0,Микропроцесори - р. о.