ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Катедра: Компютърни науки и технологии
Кабинет(и): 102ТВ
Служебен тел.: 383242
E-mail1:
Месторождение: Варна


Съдържание:
Публикации (12)


Публикации
Публикация: №1 H.Valchanov, N.Ruskova, T.Ruskov, Rollback Overhead Reduction in Optimistic Distributed Simulation over Network of Workstations. Proc of 3rd Conference “Computer Science 2006”, Turkye, pp.78-83
Издателство: Proc of 3rd Conference “Computer Science 2006”, Turkye
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №2 Х.Вълчанов, Н.Рускова, Т.Русков. Языковые средства для разпределенной симуляции. Труды 9-той межд. научно-практической конференции СИЭТ-2008, Одесса, том 1, 121
Издателство: Труды 9-той межд. научно-практической конференции СИЭТ-2008, Одесса, том 1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №3 Х.Вълчанов, В.Николов. Предсказване на замърсявания в природата на базата на невронни мрежи. Компютърни науки и технологии, год.VI, бр.2, 2008, 30-35
Издателство: Компютърни науки и технологии, год.VI, бр.2
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Valchanov H., N. Ruskova, T. Ruskov. Simulation Objects’Mapping Over Distributed Environment. IV International Conference Computer Science’08, Greece, 2008, Part I, pp.188-193
Издателство: Proc. of IV International Conference Computer Science’08, Greece, Part I
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Вълчанов Х., Русков Т. Виртуални инфраструктури в обучението. Международна научна конференция Информационни технологии в управлението на бизнеса”, 2009, Варна, 413-419
Издателство: Международна научна конференция Информационни технологии в управлението на бизнеса", Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 H.Valchanov, I.Ruskov, A.Varbanov, A Study of the Wireless Network Security. Proc of 5th Conference “Computer Science 2009". Sofia, 2009 p.273-278
Издателство: Proc of 5th Conference “Computer Science 2009"
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Х.Вълчанов, Н.Рускова, Т.Русков, Приложение на виртуализацията в обучението, IIIта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов 2009, 335-339
Издателство: IIIта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 H.Valchanov, N.Ruskova, T.Ruskov. Language for Distributed Event Simulation. Proc. of ECS Research Conference, University of Webminster, 2010, pp.47-49
Издателство: Proc. of ECS Research Conference, University of Webminster
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №9 10. H.Valchanov, N. Ruskova, T. Ruskov, Virtual Infrastructures in Education. Proc. оf the ICEST2010, Macedonia. 2010, pp.727-730
Издателство: Proc. оf the ICEST2010, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 H.Valchanov, An Actor Based Language for Distributed Simulation, Proc.of Automatics and Informatics, Sofia, 2011, pp.B367-B370
Издателство: Proc.of Automatics and Informatics, Sofia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 H.Valchanov, Partitioning Distributed Simulation. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’11, Sofia, 2011, pp.B363 – B366
Издателство: Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’11, Sofia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 H.Valchanov. Simulation Objects in Distributed Environment. Proc. оf the ICEST2011, Macedonia, 2011
Издателство: Proc. оf the ICEST2011, Macedonia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина