ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Професор, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Катедра: Компютърни науки и технологии
Кабинет(и): 207-4Е
Служебен тел.: 052383439
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: гр.Варна
Постоянен aдрес: "27 юли" 56
Съдържание:
Публикации (23)
Интереси (3)


Публикации
Публикация: №1 1. Алексиева, В. П., Х. Ненов. Качество на обратната връзка, базирана на електронни тестове, при E-learning обучение //Компютърни науки и технологии, 2005, №2, с. 81-87,ISSN 1312-3335
Издателство: спис. Компютърни науки и технологии
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 2. Ненов Х., В. П Алексиева. Качество на обратната връзка при E-learning обучение. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование 14-16.09.2006г. Китен. С., Университетско изд.”Св.Климент Охридски”, 2006, с. 129-132
Издателство: конф.Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование 14-16.09.2006г.Унив
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №3 3. Ненов Х., В. П Алексиева. Формиране на оценка на база на електронни тестове. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование 14-16.09.2006г. Китен. С., Университетско изд.”Св.Климент Охридски”, 2006, с. 129-132.
Издателство: конф.Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование 14-16.09.2006г. Кит
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 4. Aleksieva V. .The Problems in Distant- Learning. B: iCEST2007 Proceeding of Papers Volume 2, Bitola,2007,p.621-622
Издателство: iCEST2007 Proceeding of Papers Volume 2, Bitola
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 5. Aleksieva V., P. Antonov. ” A Model for Network Performance Analysis in Case of Transfer a Large Image Files”,ICEST2008,Nish,Serbia,28-31.07.2008, p. 60-67
Издателство: конф. ICEST2008,Nish,Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 6. Aleksieva V, K.Gerasimov. “Expansion of the AutoCAD Functionality Aiming Minimization of 2D Electrical Blueprints Development Time” ISCCS2008, Kavala, Grecee,25-27.09.2008,p. 356-362
Издателство: конф. ISCCS2008, Kavala, Grecee
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 7. Aleksieva V., D. Atanasova. “User Interface for Quick Testing of the Internet Connectivity” ISCCS2008, Kavala, Grecee,25-27.09.2008,p. 326-331
Издателство: конф. ISCCS2008, Kavala, Grecee
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №8 8. Алексиева,В. Изследване на връзката „Качество на e-learning –удовлетвореност на курсистите”, Свищов, 3-та национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование 14-15.05.2009,с.117-125
Издателство: конф.Свищов, 3-та национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето о
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №9 9. Aleksieva V., Relationship between E-Learning Quality and Feedback about Students Satisfaction, ICEST2009, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 25-27.06.2009,p. 473-477
Издателство: конф., ICEST2009, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 10. Венета Алексиева, Мултисензорно и мултимодално on-line обучение, Русе, 3-4.12.2009г. конференция КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‘2009, с.45-51
Издателство: конф.КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‘2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №11 11. Венета Алексиева, Използване на интелектуални карти при създаване на тестове за проверка и самопроверка, Русе, , 3-4.12.2009г.конференция КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‘2009, с.127-133
Издателство: конф.Русе, , 3-4.12.2009г.конференция КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРС
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 12. Veneta Aleksieva, The system of Qualitative and Quantitative Indicators for MPLS Networks Analysis ,Sofia - Compsystech2010, ACM ICPS VOL. 471, с.269-275
Издателство: Compsystech2010, ACM ICPS VOL. 471, с.269-275
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 13. Veneta Aleksieva, Comparison Studies on Path Recovery Schemes in MPLS Network, - ICEST2010,Macedonia,Bitola 2010, vol.2, p.497-500
Издателство: конф. ICEST2010,Macedonia,Bitola 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 14. Veneta Aleksieva, The MPLS Network Simulators in the Computer Network Education, - ICEST2010,Macedonia–Bitola 2010,vol.2, p.939-942
Издателство: конф.ICEST2010,Macedonia–Bitola 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 15. Д.Матев, В.Алексиева, „Фотометрична база данни за осветители”,14 национална конференция с международно участие BulLight България Светлина 2010 10-12 юни 2010, Варна,България
Издателство: конф.14 национална конференция с международно участие BulLight България Светлина 2010 10-12 юни 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 16. Венета Алексиева, Мултисензорно и мултимодално on-line обучение, E&M Education, бр.3/4, 2010, стр.7-15
Издателство: спис.E&M Education, бр.3/4, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 17. Венета Алексиева, МЕТОД ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПЪТ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА LSP В MPLS МРЕЖА С ЦЕЛ МИНИМИЗИРАНЕ ЗАГУБАТА НА ПАКЕТИ, Петнадесети Майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”,СУБ,Велико Търново 13-16.05.2011
Издателство: конф.Петнадесети Майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”,СУБ,Велико Търново 13-16.05.2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №18 18. Veneta Aleksieva, Method for Paths’ Optimization during Path Recovery in MPLS Network - ICEST2011,Serbia, Nish 2011
Издателство: конф.ICEST2011,Serbia, Nish 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 19. Veneta Aleksieva, Problems in Configuration of VPNs over MPLS Network - ICEST2011,Serbia, Nish 2011
Издателство: конф.ICEST2011,Serbia, Nish 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 21. V.Aleksieva, Network Failures, Wich Cause Path Recovery in MPLS Networks,John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 3-7,2011, ISSN 1313-1850, pp.B397-400
Издателство: John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 3-7,2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 22. V.Aleksieva, Minimizing Packet Losses During the Label Switching Path Recovery in MPLS Networks, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 3-7, 2011, ISSN 1313-1850, pp.B401-404
Издателство: конф.John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 3-7, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Венета Алексиева, Анализ на проблеми на реализацията на IPv6 в MPLS среда, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том …, серия …,Русе, 28-29.10.2011
Издателство: конф.НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том …, серия …,Русе, 28-29.10.2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 24. Венета Алексиева, АЛГОРИТМИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩА В MPLS МРЕЖА, UNITECH’11-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 18 – 19 November 2011, GABROVO
Издателство: UNITECH’11-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 18 – 19 November 2011, GABROVO
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Интереси
Интерес: Алгоритми за възстановяване в МПЛС мрежи

Интерес: Web- базирани лекции, симулации и тестове за самопроверка и проверка

Интерес: Проектиране по част автоматика и КИП, както и част Електрическа