ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Катедра: Компютърни науки и технологии
Кабинет(и): 205ТВ
Служебен тел.: 409
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: Варна


Съдържание:
Публикации (5)
Интереси (2)


Публикации
Публикация: №1 Penev Ivaylo, Milena Karova, Stanislav Stoyanov, Genetic algorithm for scheduling parallel jobs in a class of financial systems, International Scientific Conference Computer Science’2011, Ohrid, pp. 82-87, ISBN 978-954-438-914-7.
Издателство: Proc. of International Scientific Conference Computer Science’2011, Ohrid
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper presents the problem about scheduling of parallel jobs with concurrent access to a common data source in a class of financial systems. A genetic algorithm for simulating various schedules, based on predicted execution times, is proposed. The algorithm aims to define a schedule, preventing the concurrent access to the data source, which would increase the performance of the parallel realization. Experimental results from the simulation of schedules, obtained by the algorithm are presented.

Публикация: №2 Penev Ivaylo, Milena Karova, Rumen Ivanov, Dragomir Balinov, A New Genetic Algorithm Approach for Solving Knapsack Problem, Proc. of International Scientific Conference Computer Science, Ohrid 2011, pp. 76-81, ISBN 978-954-438-914-7.
Издателство: Proc. of International Scientific Conference Computer Science, Ohrid
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Genetic Algorithms have been used to solve the NP-complete problems effectively such as the knapsack problem. In this paper a new selection method (stochastic universal sampling) is proposed. Three different sorts of crossover are implemented. The new mutation rate gradually increases, depending on the generation. This approach reduces the number of generations, needed to reach the best solution.

Публикация: №3 Penev Ivaylo, Antonov A., An approach for parallel realization of a class of financial systems, Proc. of XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technology, Nish, Serbia, 2011.
Издателство: Proc. of XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems an
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The work presents an approach for parallel realization of a class of financial systems in a distributed computing environment. The main purpose is overcoming the delay, caused by the concurrent access of simultaneously started parallel jobs to a common data source. Mathematical model for prediction of the jobs’ execution times is defined. On the basis of these times a delay start of the parallel jobs is suggested, which aim is to avoid the concurrent access. Preliminary experimental results are applied and discussed.

Публикация: №4 Пенев И., Планиране на изпълнението на клас паралелни задачи с конкурентен достъп до общ източник на данни, сборник с доклади от конференция „Майски четения 2011”, Велико Търново, 2011
Издателство: Сборник с доклади от конференция „Майски четения 2011”
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents results from the author’s research on an approach for parallel realization of a class of financial systems, typically used by financial institutions. A key component is an algorithm for scheduling parallel jobs. Each job estimates a financial portfolio, constructed of various instruments. The algorithm aims to prevent the main limiting factor of the parallel execution – loss of time, caused by concurrent access of the jobs to the common data source. The algorithm takes into account the data buffering, realized in the data base management system. An attempt for mathematical analysis of the algorithm is done. Experimental results are presented.

Публикация: №5 Пенев Ивайло, Модел за предсказване на времената за изпълнение при оценяване на клас финансови обекти, сп. „Компютърни науки и технологии”, Варна, 2011, бр. 1/2010, година VIII, стр. 20-23
Издателство: Списание „Компютърни науки и технологии”, Технически Университет - Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В доклада е предложен модел за предсказване на времената за построение на финансови обекти и изпълнение на симулационни анализи в зависимост от количеството данни, изграждащи обектите. За дефиниране на модела са използвани експериментални данни от реални обекти, съставени от два финансови инструмента с различен брой позиции. Представена е оценка на предложения модел. Целта на модела е използването му за повишаване на ефективността на финансови системи чрез паралелна изчислителна реализация на оценяваните обекти.
Web: http://cs.tu-varna.bg/images/spisanie_knt/spisanie_2010_1_14.pdf


Интереси
Интерес: Програмиране

Интерес: Изкуствен интелект