ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МАРИАНА ИВАНОВА ШОТОВА
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 506Е
Служебен тел.: 052/383252
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: Варна
Съдържание:
Публикации (9)
Интереси (4)
Учебни материали (1)


Публикации
Публикация: №1 Боянов Б.Г, Шотова М.,Програмен табличен директен цифров синтез с мащабиране на адресната дума, Годишник на Технически Университет – Варна 2008 Том ІІ
Издателство: Технически Университет – Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Боянов Б.Г, Шотова М.,“Прецизно генериране на сигнали за акустични измервания чрез ДЦС”, Национална научно-техническа конференция Акустика 2008
Издателство: Технически Университет – Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №3 Шотова.М, “Сравнение на варианти на програмен табличен директен цифров синтез с мащабирана таблица ”, Седма национална младежка научно-практическа сесия 2009 - 27 - 28 април 2009
Издателство: София
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 Шотова М., “Програмен табличен директен цифров синтез с избор между аллтернативни таблици ”, Известия на съюза на учените – Варна” Серия "Технически науки" 2'2007, 1'2008
Издателство: Варна ??
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Шотова М., “Изследване на мащабиран директен цифров синтез с рандомизация на фазата ”, Годишник на Технически Университет–Варна2009
Издателство: Технически Университет – Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Шотова М.,“Сравнение на варианти на програмен директен цифров синтез с използване на таблици и на редове”, Научна конференция “Младите в науката 2010”, Варна 2010
Издателство: Технически Университет – Варна
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 Boyanov B.G,Shotova M. Iv,“Optimization of Polynomial Approximation in Series Based Software Direct Digital Synthesis of Signals”, ICEST 2010, Ohrid, Mаcedonia
Издателство: ICEST
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №8 Shotova M.Iv,“Comparison between steepest ascent and genetic algorithm optimization methods in series based software direct digital synthesis of signals”, ICEST 2011, Nish, Serbia
Издателство: ICEST
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №9 Rangelov Y.,Nikolaev N.,Shotova M., "Automated simulation system analysis and prediction of domestic consumption based on a dedicated computer assisted survey", SIELA 2012 28-30 may, Burgas, Bulgaria, vol1, pp286-293
Издателство: SIELA 2012 28-30 may
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Интереси
Интерес: Цифрова обработка на сигнали

Интерес: Микропроцесорна техника

Интерес: Сигнали и системи

Интерес: Компютърно моделиране с MATLAB


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 5503,0,Компютърно моделиране на комуникационни системи - р. о.