Телефонен указател на Технически университет - Варна

Забележки!
1. Възможно е търсене по име, телефон, е-mail, кабинет, длъжност и звено;
2. Допустимо е използване на няколко критерия разделени с интервал;
Примерно: Маркова 276 Христов

3. Достъп от външни телефони е възможно след вмъкване на 383 (извън гр. Варна - 052383) пред номера!
 
 
РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС [16/12/2018]:
ас. ДЕНКА ИВАНОВА КЪНЧЕВА, кат. Т
доц.д-р ГЕОРГИ СТОЯНОВ КИРОВ, кат. КТТ
доц.д-р ПЕЙЧО ХРИСТОВ ПОПОВ, кат. ФИЗИКА
доц.д-р СТАТКО МАНОЛОВ ИВАНОВ, кат. ТМММ
 


Всички права са запазени ©2011-2018 на ТУ-Варна