Телефонен указател на Технически университет - Варна

Забележки!
1. Възможно е търсене по име, телефон, е-mail, кабинет, длъжност и звено;
2. Допустимо е използване на няколко критерия разделени с интервал;
Примерно: Маркова 276 Христов

3. Достъп от външни телефони е възможно след вмъкване на 383 (извън гр. Варна - 052383) пред номера!
 
 
РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС [23/01/2018]:
ас.д-р СТЕЛА САВОВА КОСТАДИНОВА, кат. КТТ
 


Всички права са запазени ©2011-2018 на ТУ-Варна