КАТЕДРА
"КОРАБОВОДЕНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА"
(Факултет: "КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВ

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани
No Преподавател Звание
1.ДИМИТЪР СТЕФАНОВ САМСАРОВхонор.

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
ОУР катедра КУТОЧВП

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВ Астронавигация 2016-бак.
   Лоция и хидрография 2016-бак.
   Лоция, хидрография, корабоводене 2016-бак.
   Навигация I - 1 част 2015-бак.
   Навигация I - 2част 2016-бак.
   Навигация II - 1 част 2015-бак.
   Навигация II - 2 част 2015-бак.
   Навигация II 2016-бак.
   Навигация III - 2 част 2015-бак.
   Навигация III 2016-бак.
2.доц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА Експлоатация на флота и пристанищата 2016-бак.
   Международни фрахтови пазари 2014-бак.
   Митнически контрол 2016-бак.
   Основи на търговската дейност на кораба 2014-бак.
   Пристанищни технологии и експлоатация на пристанищата 2014-бак.
   Техническа експлоатация на флота и пристанищата 2013-бак.
   Технология и организация на морските превози 2016-бак.
   Търговска експлоатация на транспорта 2014-бак.
   Търговска експлоатация на флота и пристанищата 2016-бак.
3.доц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВ Контрол живучеста на кораба 2016-бак.
   Корабна механизация и товарно дело 2016-бак.
   Корабни силови уредби 2016-бак.
   Корабоводителска практика - 3част 2012-бак.
   Морски енергетични уредби 2016-бак.
   Морско дело 2016-бак.
   Организация на корабната служба и охрана на труда 2015-бак.
   Основна подготовка по въпросите на безопасността 2016-бак.
   Охрана на труда и техническа безопасност 2014-бак.
   Пристанищна механизация 2011-бак.
   Теория и устройство на кораба - 1част 2015-бак.
   Теория и устройство на кораба - 2част 2015-бак.
   Теория и устройство на кораба 2016-бак.
   Техническо обслужване и ремонт на кораба 2015-бак.
   Техническо обслужване и ремонт на корабните машини 2014-маг.
   Техническо обслужване и ремонт на корабните машини 2016-бак.
   Технология на корабното машиностроене 2016-бак.
4.ст.преп. Боряна Генчева Генова Английски език - 1част 2013-бак.
   Английски език - 3част 2012-бак.
5.гл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВ Астронавигация 2016-бак.
   Безопасност на корабоплаването 2012-бак.
   Лоция и хидрография 2016-бак.
   Навигация I - 1 част 2016-бак.
   Навигация III - 1 част 2015-бак.
   Навигация III - 3 част 2014-бак.
   Теория на маневрирането 2016-бак.
   Технически средства на корабоводенето - 1част 2015-бак.
   Технически средства на корабоводенето 2016-бак.
   Управление маневрите на кораба 2014-бак.
   Управление маневрите на кораба, организация на мостика и работа в екип 2016-бак.
6.ас. д-р МИЛЕН ЖИВКОВ ТОДОРОВ Безопасност на корабоплаването 2016-бак.
   Експлоатация на кораба и товарно дело - 1част 2016-бак.
   Експлоатация на кораба и товарно дело - 2част 2016-бак.
   Технология на морските превози 2012-бак.
7.ас. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ БЕДЖЕВ Използване на електронни карти и AIS 2016-бак.
   Морско дело 2016-бак.
   Навигация I - 2част 2015-бак.
   Основна подготовка по въпросите на безопасността 2016-бак.
   Теория и устройство на кораба - 2част 2012-бак.
8.преп. Анна Георгиева Миткова Английски език - 1част 2012-бак.
   Английски език - 3част 2012-бак.
9.преп. ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА КОКЪРЧИНА Английски език - 1част 2011-бак.
10.преп. Есин Махмуд Халид Английски език - 1част 2013-бак.
   Английски език - 3част 2011-бак.
   Английски език - 5част 2011-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА География на морските пътища 2014-бак.
   Експлоатация на флота и пристанищата 2016-бак.
   Основи на търговската дейност на кораба 2014-бак.
   Търговска експлоатация на транспорта 2014-бак.
2.доц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВ Корабни силови уредби 2016-бак.
   Корабоводителска практика - 4част 2011-бак.
   Морски енергетични уредби 2016-бак.
   Морско дело 2015-бак.
   Организация на корабната служба и охрана на труда 2015-бак.
   Теория и устройство на кораба - 1част 2012-бак.
   Теория и устройство на кораба - 2част 2013-бак.
   Теория и устройство на кораба 2016-бак.
   Техническо обслужване и ремонт на кораба 2015-бак.
3.ст.преп. Боряна Генчева Генова Английски език - 1част 2014-маг.
   Английски език - 1част 2015-бак.
   Английски език - 2част 2014-бак.
   Английски език - 2част 2014-маг.
   Английски език - 3част 2014-бак.
   Английски език - 4част 2014-бак.
   Английски език - 5част 2014-бак.
   Английски език - 6част 2014-бак.
   Английски език - 7част 2014-бак.
   Английски език - 8част 2014-бак.
   Английски език - 9част 2013-бак.
   Английски език 2014-бак.
   Английски език I - 2част 2015-бак.
   Английски език I - 3част 2015-бак.
   Английски език I - 4част 2015-бак.
   Английски език II - 1част 2015-бак.
   Английски език II - 2част 2015-бак.
   Английски език II - 3част 2015-бак.
   Английски език III 2015-бак.
   Тренажор английски език в екстремални условия 2015-бак.
4.гл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВ Астронавигация 2012-бак.
   Лоция и хидрография 2016-бак.
   Навигация III - 1 част 2014-бак.
   Навигация III - 3 част 2012-бак.
   Управление маневрите на кораба 2014-бак.
5.ас. д-р МИЛЕН ЖИВКОВ ТОДОРОВ Експлоатация на кораба и товарно дело - 1част 2012-бак.
   Корабоводителска практика - 2част 2016-бак.
   Корабоводителска практика - 3част 2016-бак.
   Корабоводителска практика 2014-бак.
   Теория и устройство на кораба - 2част 2012-бак.
6.ас. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ БЕДЖЕВ Астронавигация 2014-бак.
   Корабоводене 2012-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 1част 2013-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 2част 2013-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 3част 2012-бак.
   Навигационни системи и комплекси - 1част 2013-бак.
   Навигация I - 1 част 2012-бак.
   Навигация I - 2част 2015-бак.
   Навигация II - 1 част 2012-бак.
   Технически средства на корабоводенето - 2част 2013-бак.
7.преп. Анна Георгиева Миткова Английски език - 1част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2013-маг.
   Английски език - 3част 2016-бак.
   Английски език - 4част 2016-бак.
   Английски език - 5част 2016-бак.
   Английски език - 6част 2016-бак.
   Английски език - 7част 2016-бак.
   Английски език - 8част 2016-бак.
   Английски език - 9част 2014-бак.
   Английски език 2012-бак.
   Английски език I - 2част 2016-бак.
   Тренажор английски език в екстремални условия 2016-бак.
8.преп. ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА КОКЪРЧИНА Английски език - 1част 2012-бак.
   Английски език - 2част 2016-бак.
   Английски език - 3част 2016-бак.
   Английски език - 4част 2016-бак.
   Английски език - 5част 2016-бак.
   Английски език - 6част 2016-бак.
   Английски език - 7част 2016-бак.
   Английски език - 8част 2016-бак.
   Английски език - 9част 2014-бак.
   Английски език 2014-бак.
   Тренажор английски език в екстремални условия 2016-бак.
9.преп. Есин Махмуд Халид Английски език - 1част 2015-маг.
   Английски език - 1част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2015-маг.
   Английски език - 3част 2015-бак.
   Английски език - 4част 2015-бак.
   Английски език - 5част 2015-бак.
   Английски език - 6част 2015-бак.
   Английски език - 7част 2015-бак.
   Английски език - 8част 2015-бак.
   Английски език - 9част 2013-бак.
   Английски език 2013-бак.
   Английски език I - 1част 2015-бак.
   Английски език I - 2част 2015-бак.
   Английски език I - 3част 2015-бак.
   Английски език I - 4част 2015-бак.
   Английски език II - 1част 2015-бак.
   Английски език II - 2част 2015-бак.
   Английски език II - 3част 2015-бак.
   Английски език III 2015-бак.
   Тренажор английски език в екстремални условия 2013-бак.
10.ас. БОЖИДАР ПЕТРОВ СЪБЕВ Безопасност на корабоплаването 2011-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 1част 2015-бак.
   Навигация I - 1 част 2013-бак.
   Навигация II - 1 част 2011-бак.
   Навигация II - 2 част 2013-бак.
   Навигация III - 2 част 2014-бак.
   Теория на маневрирането 2011-бак.
   Технически средства на корабоводенето - 2част 2012-бак.
   Управление маневрите на кораба 2014-бак.
11.ас. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ МИТЕВ Астронавигация 2016-бак.
   Лоция и хидрография 2016-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 1част 2016-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 2част 2016-бак.
   Морски свръзки 2016-бак.
   Навигационни системи и комплекси - 1част 2014-бак.
   Навигационни системи и комплекси - 2част 2014-бак.
   Навигационни системи и комплекси 2015-бак.
   Навигация II 2016-бак.
   Навигация III 2016-бак.
   Радиолокационно наблюдение и прокладка 2016-бак.
   Средства за навигация и управление движението на морски обекти 2013-бак.
   Средства за навигация и управление на морски обекти 2015-бак.
   Теория и устройство на кораба - 2част 2015-бак.
   Управление маневрите на кораба, организация на мостика и работа в екип 2016-бак.
   Устройство на кораба 2016-бак.
12.ас. СТЕФАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ Безопасност на корабоплаването 2016-бак.
   География на морските пътища 2012-бак.
   Експлоатация на кораба и товарно дело - 2част 2016-бак.
   Защита на кораба при особени обстоятелства 2014-бак.
   Използване на електронни карти и AIS 2016-бак.
   Контрол живучеста на кораба 2016-бак.
   Корабна механизация и товарно дело 2016-бак.
   Корабоводене 2015-бак.
   Лоция, хидрография, корабоводене 2016-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 1част 2016-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 2част 2016-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 3част 2013-бак.
   Навигация I - 1 част 2016-бак.
   Навигация I - 2част 2015-бак.
   Навигация II - 1 част 2014-бак.
   Навигация III - 1 част 2015-бак.
   Навигация III - 2 част 2015-бак.
   Основна подготовка по въпросите на безопасността 2016-бак.
   Радиолокационно наблюдение и прокладка 2016-бак.
   Световна система за бедствия и аварии 2016-бак.
   Технически средства на корабоводенето - 1част 2015-бак.
   Технически средства на корабоводенето - 2част 2015-бак.
   Технически средства на корабоводенето 2016-бак.
   Управление маневрите на кораба, организация на мостика и работа в екип 2016-бак.
13.хонор. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ САМСАРОВ Експлоатация на кораба и товарно дело - 1част 2014-бак.
   Експлоатация на кораба и товарно дело - 2част 2011-бак.
   Корабоводителска практика - 2част 2016-бак.
   Международни морски конвенции 2016-бак.
   Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море - 3част 2012-бак.
   Теория и устройство на кораба - 1част 2015-бак.
   Теория и устройство на кораба - 2част 2012-бак.
   Теория на маневрирането 2012-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Английски език - 1частпреп. Анна Георгиева Митковабак.
2.Английски език - 1частст.преп. Боряна Генчева Геновабак.
3.Английски език - 1частпреп. ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА КОКЪРЧИНАбак.
4.Английски език - 1частпреп. Есин Махмуд Халидбак.
5.Английски език - 3частпреп. Анна Георгиева Митковабак.
6.Английски език - 3частст.преп. Боряна Генчева Геновабак.
7.Английски език - 3частпреп. Есин Махмуд Халидбак.
8.Английски език - 5частпреп. Есин Махмуд Халидбак.
9.Астронавигациядоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
10.Астронавигациягл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
11.Безопасност на корабоплаванетогл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
12.Безопасност на корабоплаванетоас. д-р МИЛЕН ЖИВКОВ ТОДОРОВбак.
13.Експлоатация на кораба и товарно дело - 1частас. д-р МИЛЕН ЖИВКОВ ТОДОРОВбак.
14.Експлоатация на кораба и товарно дело - 2частас. д-р МИЛЕН ЖИВКОВ ТОДОРОВбак.
15.Експлоатация на флота и пристанищатадоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
16.Използване на електронни карти и AISас. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ БЕДЖЕВбак.
17.Контрол живучеста на корабадоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
18.Корабна механизация и товарно делодоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
19.Корабни силови уредбидоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
20.Корабоводителска практика - 3частдоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
21.Лоция и хидрографиядоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
22.Лоция и хидрографиягл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
23.Лоция, хидрография, корабоводенедоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
24.Международни фрахтови пазаридоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
25.Митнически контролдоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
26.Морски енергетични уредбидоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
27.Морско делодоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
28.Морско делоас. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ БЕДЖЕВбак.
29.Навигация I - 1 частдоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
30.Навигация I - 1 частгл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
31.Навигация I - 2частдоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
32.Навигация I - 2частас. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ БЕДЖЕВбак.
33.Навигация II - 1 частдоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
34.Навигация II - 2 частдоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
35.Навигация IIдоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
36.Навигация III - 1 частгл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
37.Навигация III - 2 частдоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
38.Навигация III - 3 частгл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
39.Навигация IIIдоц. д-р АНАСТАС СТЕФАНОВ КРУШЕВбак.
40.Организация на корабната служба и охрана на трудадоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
41.Основи на търговската дейност на корабадоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
42.Основна подготовка по въпросите на безопасносттадоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
43.Основна подготовка по въпросите на безопасносттаас. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ БЕДЖЕВбак.
44.Охрана на труда и техническа безопасностдоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
45.Пристанищна механизациядоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
46.Пристанищни технологии и експлоатация на пристанищатадоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
47.Теория и устройство на кораба - 1частдоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
48.Теория и устройство на кораба - 2частдоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
49.Теория и устройство на кораба - 2частас. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ БЕДЖЕВбак.
50.Теория и устройство на корабадоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
51.Теория на маневриранетогл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
52.Техническа експлоатация на флота и пристанищатадоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
53.Технически средства на корабоводенето - 1частгл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
54.Технически средства на корабоводенетогл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
55.Техническо обслужване и ремонт на корабадоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
56.Техническо обслужване и ремонт на корабните машинидоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
57.Технология и организация на морските превозидоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
58.Технология на корабното машиностроенедоц. д-р БОЖИДАР НИКОЛОВ ДЯКОВбак.
59.Технология на морските превозиас. д-р МИЛЕН ЖИВКОВ ТОДОРОВбак.
60.Търговска експлоатация на транспортадоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
61.Търговска експлоатация на флота и пристанищатадоц. д-р АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВАбак.
62.Управление маневрите на корабагл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.
63.Управление маневрите на кораба, организация на мостика и работа в екипгл. ас. д-р ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВбак.

 Учебни планове
No Специалност ОК Степен Прием
1.КОРАБОВОДЕНЕМагистър -зад.2019
2.КОРАБОВОДЕНЕМагистър -зад.2018

No Специалност ОК Степен Прием
1.ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТМагистър -зад.2019


Печат>>