КАТЕДРА
"СЕКЦИЯ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ""
(Факултет: "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
No Преподавател Звание
1.ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ДОБРЕВАст.преп.

Организатор учебна работа
Звезделина Костова
zvezdelina.kostova@tu-varna.bg

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВА Спасителна подготовка 2015-бак.
   Спортен мениджмънт - 2част 2016-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ Обща спортна подготовка - 1част 2013-бак.
   Обща спортна подготовка - 2 част 2014-бак.
   Обща спортна подготовка - 3част 2015-бак.
   Обща спортна подготовка - 4част 2015-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 1част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 2част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 3част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 4част 2015-бак.
   Спортен мениджмънт - 1част 2016-бак.
2.доц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВА Обща спортна подготовка - 1част 2013-бак.
   Обща спортна подготовка - 2 част 2013-бак.
   Обща спортна подготовка - 3част 2013-бак.
   Обща спортна подготовка - 4част 2013-бак.
   Спасителна подготовка 2015-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 1част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 2част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 3част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 4част 2015-бак.
   Спорт и социална адаптация - 2част 2016-бак.
   Спортен мениджмънт - 1част 2016-бак.
3.ст.преп. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДЯКОВ Обща спортна подготовка - 1част 2015-бак.
   Обща спортна подготовка - 2 част 2013-бак.
   Обща спортна подготовка - 3част 2014-бак.
   Обща спортна подготовка - 4част 2013-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 1част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 2част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 3част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 4част 2015-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 6част 2016-бак.
4.ст.преп. ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ Обща спортна подготовка - 1част 2014-бак.
   Обща спортна подготовка - 2 част 2015-бак.
   Обща спортна подготовка - 3част 2014-бак.
   Обща спортна подготовка - 4част 2013-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 1част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 2част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 3част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 4част 2015-бак.
   Спортен мениджмънт - 1част 2016-бак.
5.ст.преп. НИКОЛАЙ ПЕНКОВ ЯНЧЕВ Обща спортна подготовка - 1част 2015-бак.
   Обща спортна подготовка - 2 част 2013-бак.
   Обща спортна подготовка - 3част 2013-бак.
   Обща спортна подготовка - 4част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 1част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 2част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 3част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 4част 2015-бак.
6.ст.преп. ЯВОР БРАНИСЛАВОВ НЕСТОРОВ Обща спортна подготовка - 1част 2014-бак.
   Обща спортна подготовка - 2 част 2014-бак.
   Обща спортна подготовка - 3част 2016-бак.
   Обща спортна подготовка - 4част 2015-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 1част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 2част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 3част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 4част 2015-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 5част 2016-бак.
   Спортен мениджмънт - 1част 2016-бак.
7.ас. д-р ЯНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА Обща спортна подготовка - 1част 2013-бак.
   Обща спортна подготовка - 3част 2012-бак.
   Обща спортна подготовка - 4част 2011-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 1част 2015-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 2част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 3част 2016-бак.
   Специализирана спортна подготовка - 4част 2015-бак.
   Спортен мениджмънт - 1част 2016-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Спасителна подготовкадоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВАбак.
2.Спортен мениджмънт - 2частдоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВАбак.

 Учебни планове


Печат>>