КАТЕДРА
"СЕКЦИЯ "ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ""
(Факултет: "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
ОУР катедра ЧЕ

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.ст.преп. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КАРАСТАТЕВА Английски език - 1част 2012-бак.
   Английски език - 4част 2011-бак.
2.ст.преп. МИЛЕНА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВА Английски език - 1част 2013-бак.
   Английски език 2014-маг.
   Английски език 2011-бак.
3.ст.преп. НАДЕЖДА ВЪРБАНОВА ЦОНЕВА Английски език - 1част 2011-бак.
4.ст.преп. НАДЕЖДА ХРИСТОВА ХРИСТОВА Английски език - 3част 2013-бак.
   Английски език 2013-бак.
5.ст.преп. СВЕТЛА СЪБЕВА СЪБЕВА Английски език - 3част 2011-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.ст.преп. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КАРАСТАТЕВА Английски език - 1част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2016-бак.
   Английски език - 3част 2016-бак.
   Английски език - 4част 2015-бак.
   Английски език - 5част 2014-бак.
   Английски език - 6част 2014-бак.
   Английски език - 7част 2014-бак.
   Английски език - 8част 2014-бак.
   Английски език - специализиран - 5част 2016-бак.
   Английски език - специализиран 1част 2016-бак.
   Английски език - специализиран 2част 2016-бак.
   Английски език - специализиран 3част 2016-бак.
   Английски език - специализиран 4част 2016-бак.
   Английски език 2016-бак.
   Специализиран чужд език - 1част 2013-бак.
   Специализиран чужд език - 2част 2013-бак.
2.ст.преп. МИЛЕНА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВА Английски език - 1част 2015-маг.
   Английски език - 1част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2015-маг.
   Английски език - 3част 2016-бак.
   Английски език - 4част 2015-бак.
   Английски език - 5част 2015-бак.
   Английски език - 6част 2016-бак.
   Английски език 2015-маг.
   Английски език 2016-бак.
   Специализиран чужд език - 1част 2015-бак.
3.ст.преп. НАДЕЖДА ВЪРБАНОВА ЦОНЕВА Английски език - 1част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2015-бак.
   Английски език - 3част 2016-бак.
   Английски език - 4част 2015-бак.
   Английски език - 5част 2014-бак.
   Английски език - 6част 2014-бак.
   Английски език - 7част 2014-бак.
   Английски език - специализиран 2015-бак.
   Английски език - специализиран 1част 2014-бак.
   Английски език - специализиран 3част 2014-бак.
   Английски език 2015-маг.
   Английски език 2013-бак.
4.ст.преп. НАДЕЖДА ХРИСТОВА ХРИСТОВА Английски език - 1част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2016-бак.
   Английски език - 3част 2016-бак.
   Английски език - 4част 2015-бак.
   Английски език - 5част 2015-бак.
   Английски език - 6част 2015-бак.
   Английски език - 7част 2015-бак.
   Английски език - специализиран 1част 2016-бак.
   Английски език - специализиран 2част 2015-бак.
   Английски език - специализиран 3част 2014-бак.
   Английски език - специализиран 4част 2014-бак.
   Английски език 2016-бак.
   Специализиран чужд език - 1част 2012-бак.
   Специализиран чужд език - 2част 2015-бак.
5.ст.преп. СВЕТЛА СЪБЕВА СЪБЕВА Английски език - 1част 2016-бак.
   Английски език - 2част 2016-бак.
   Английски език - 3част 2016-бак.
   Английски език - 4част 2016-бак.
   Английски език - 5част 2016-бак.
   Английски език - 6част 2016-бак.
   Английски език - 7част 2015-бак.
   Английски език - специализиран 1част 2011-бак.
   Английски език - специализиран 2част 2011-бак.
   Английски език - специализиран 3част 2011-бак.
   Английски език - специализиран 4част 2011-бак.
   Английски език 2016-бак.
6.преп. АННА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА Английски език - 6част 2016-бак.
   Английски език - 7част 2016-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Английски език - 1частст.преп. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КАРАСТАТЕВАбак.
2.Английски език - 1частст.преп. МИЛЕНА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
3.Английски език - 1частст.преп. НАДЕЖДА ВЪРБАНОВА ЦОНЕВАбак.
4.Английски език - 3частст.преп. НАДЕЖДА ХРИСТОВА ХРИСТОВАбак.
5.Английски език - 3частст.преп. СВЕТЛА СЪБЕВА СЪБЕВАбак.
6.Английски език - 4частст.преп. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КАРАСТАТЕВАбак.
7.Английски езикст.преп. МИЛЕНА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВАмаг.
8.Английски езикст.преп. МИЛЕНА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
9.Английски езикст.преп. НАДЕЖДА ХРИСТОВА ХРИСТОВАбак.

 Учебни планове


Печат>>