КАТЕДРА
"КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ"
(Факултет: "ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
ОУР катедра КНТ

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА Администриране на локални и Интернет мрежи 2015-бак.
   Електронна търговия 2015-бак.
   Интернет сървъри и услуги 2015-бак.
   Компютърни мрежи 2016-бак.
   Компютърни мрежи и Интернет 2015-бак.
   Мрежово администриране 2014-бак.
   Основи на компютърните комуникации 2016-бак.
2.доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ Изкуствен интелект 2013-бак.
   Многопотребителски операционни системи 2015-бак.
   Обектно-ориентирани приложения 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 1част 2016-бак.
   Системно програмиране 2016-бак.
3.доц. д-р Владимир Николов Николов Дискретни структури 2014-бак.
   Мicrosoft технологии за бизнес приложения 2015-маг.
   Обектно-ориентирани приложения 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 1част 2016-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 1част, проект 2013-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 2част 2016-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране 2015-маг.
   Проектиране на обектно-ориентирани системи 2013-бак.
   Системно програмиране 2014-бак.
4.доц. д-р ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВ Компютърна периферия 2016-бак.
   Микропроцесори 2016-бак.
   Микропроцесорна техника 2016-бак.
   Микропроцесорни системи 2016-бак.
5.доц. д-р ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ Дискретни структури 2016-бак.
   Езикови процесори 2015-бак.
   Компилатори и интерпретатори 2015-бак.
   Операционни системи 2015-бак.
   Софтуерни технологии в Интернет 2014-бак.
6.доц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВА Базово програмиране 2016-бак.
   Въведение в информационните технологии и системи 2015-бак.
   Диалогови системи 2015-бак.
   Информатика 2014-бак.
   Информационни системи и технологии - 1част 2015-бак.
   Многопотребителски операционни системи 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 1част 2016-бак.
   Паралелни алгоритми и системи 2014-маг.
   Програмиране и използване на компютри - 1част 2013-бак.
   Програмиране и използване на компютри - 2част 2011-бак.
   Проектиране на потребителски интерфейс 2015-бак.
   Управление на проекти 2015-маг.
   Управление на софтуерни проекти 2016-бак.
7.доц. д-р Слава Миланова Йорданова WEB дизайн 2016-бак.
   Графичен дизайн 2016-бак.
   Информатика 2015-бак.
   Информационни технологии и системи 2016-бак.
   Компютърни технологии 2016-бак.
   Мултимедийни системи и технологии 2014-бак.
   Основи на компютърната електроника 2013-бак.
   Програмиране и използване на компютри - 1част 2015-бак.
   Програмиране и използване на компютри - 2част 2011-бак.
   Проектиране с програмируема логика 2014-бак.
   Цифрова схемотехника 2015-бак.
   Цифрови системи 2016-бак.
8.доц. д-р ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ Изкуствен интелект 2015-бак.
   Микропроцесорна техника 2016-бак.
   Микропроцесорни системи 2016-бак.
   Цифрова обработка на сигнали 2015-бак.
9.доц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ WEB дизайн 2015-бак.
   Администриране на локални и Интернет мрежи 2015-бак.
   Извличане на информация в Интернет 2015-бак.
   Интернет сървъри и технологии 2015-маг.
   Интернет сървъри и услуги 2012-бак.
   Компютърна и мрежова сигурност 2013-бак.
   Компютърни мрежи 2014-бак.
   Мрежово администриране 2012-бак.
   Операционни системи 2016-бак.
   Принципи на операционните системи 2016-бак.
   Проектиране на компютърни мрежи 2015-маг.
   Разпределена обработка в Интернет 2015-бак.
   Разпределено програмиране 2014-бак.
10.доц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА Анализ и синтез на логически схеми 2016-бак.
   Индустриални компютърни мрежи 2013-маг.
   Интернет технологии 2013-бак.
   Компютърни архитектури и мрежи 2013-бак.
   Логика и автомати 2016-бак.
   Организация на компютъра 2016-бак.
   Организация на компютъра и компютърни архитектури 2016-бак.
   Основи на компютърните комуникации 2014-бак.
   Основи на компютърните системи 2016-бак.
   Специализирани компютърни системи 2015-бак.
11.гл. ас. д-р ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ Компютърни архитектури 2016-бак.
   Микропроцесори 2016-бак.
   Микропроцесорна техника 2015-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА Администриране на локални и Интернет мрежи 2015-бак.
   Алгоритми и програмиране на C/C++ 2012-бак.
   Електронна търговия 2015-бак.
   Извличане на информация в Интернет 2012-бак.
   Интегрирани компютърни системи и мрежи 2015-маг.
   Интернет сървъри и технологии 2015-маг.
   Интернет сървъри и услуги 2015-бак.
   Компютърна и мрежова сигурност 2013-бак.
   Компютърни мрежи 2015-бак.
   Компютърни мрежи и Интернет 2015-бак.
   Компютърни технологии 2013-бак.
   Лабораторен практикум 2011-бак.
   Лабораторен практикум по "Компютърни мрежи" 2013-бак.
   Лабораторен практикум по "Програмни технологии в Интернет" 2015-бак.
   Мрежово администриране 2013-бак.
   Основи на компютърните комуникации - проект 2016-бак.
   Основи на компютърните комуникации 2016-бак.
   Програмни спецификации 2013-бак.
   Проектиране на компютърни мрежи 2015-маг.
   Системи за бизнес моделиране и симулация 2015-маг.
2.доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ Hевронни мрежи и приложения 2015-маг.
   Hевронни мрежи и приложения в икономиката 2013-маг.
   Изкуствен интелект 2013-бак.
   Лабораторен практикум по управление на софтуерни проекти 2011-бак.
   Многопотребителски операционни системи 2015-бак.
   Обектно-ориентирани приложения 2015-бак.
   Операционни системи 2013-бак.
   Принципи на операционните системи 2013-бак.
   Разпределени приложения със С# и Visual Studio.Net 2015-маг.
   Системно програмиране 2016-бак.
   Управление на софтуерни проекти 2013-бак.
3.доц. д-р Владимир Николов Николов Многопотребителски операционни системи 2012-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 1част 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 1част, проект 2016-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 2част 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 2част, проект 2016-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране 2013-маг.
   Операционни системи 2011-бак.
   Системно програмиране 2014-бак.
4.доц. д-р ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВ Алгоритми и програмиране на C/C++ 2013-бак.
   Едночипови микроконтролери за мрежово приложение 2015-маг.
   Информатика 2015-бак.
   Компютърна периферия - проект 2015-бак.
   Компютърна периферия 2016-бак.
   Компютърна периферия и средства за управление и диагностика на периферни устройства 2015-маг.
   Компютърни технологии 2016-бак.
   Микропроцесори 2016-бак.
   Микропроцесорна техника - проект 2016-бак.
   Микропроцесорна техника 2016-бак.
   Микропроцесорни системи 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 2част, проект 2015-бак.
   Операционни системи и транслатори - проект 2013-маг.
   Програмиране и използване на компютри - 1част 2012-бак.
5.доц. д-р ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ Диалогови системи 2013-бак.
   Дискретни структури - проект 2016-бак.
   Дискретни структури 2016-бак.
   Езикови процесори 2015-бак.
   Информатика 2012-бак.
   Компилатори и интерпретатори 2015-бак.
   Компютърни технологии - 2 част 2011-бак.
   Компютърни технологии 2012-бак.
   Операционни системи 2015-бак.
   Операционни системи и транслатори - проект 2014-маг.
   Операционни системи и транслатори 2015-маг.
   Организация на компютъра и компютърни архитектури - проект 2014-маг.
   Принципи на операционните системи 2013-бак.
   Програмиране и използване на компютри - 1част 2013-бак.
   Програмиране и използване на компютри - 2част 2011-бак.
   Програмиране и използване на компютри 2011-бак.
   Проектиране на потребителски интерфейс 2013-бак.
   Софтуерни технологии в Интернет 2015-бак.
6.доц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВА Базово програмиране 2016-бак.
   Изкуствен интелект 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 1част 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 1част, проект 2016-бак.
   Офис програмиране 2015-бак.
   Паралелни алгоритми и системи 2014-маг.
   Програмиране и използване на компютри - 1част 2013-бак.
   Програмиране и използване на компютри - 2част 2013-бак.
   Управление на проекти 2015-маг.
   Управление на софтуерни проекти 2015-бак.
7.доц. д-р Слава Миланова Йорданова WEB дизайн - проект 2016-бак.
   WEB дизайн 2016-бак.
   Графичен дизайн 2016-бак.
   Информатика 2015-бак.
   Информационни технологии и системи 2016-бак.
   Основи на компютърната електроника 2013-бак.
   Програмиране и използване на компютри - 1част 2014-бак.
   Проектиране с програмируема логика 2012-бак.
   Цифрова схемотехника 2015-бак.
   Цифрови системи - проект 2016-бак.
   Цифрови системи 2016-бак.
8.доц. д-р ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ Изкуствен интелект 2015-бак.
   Микропроцесорна техника 2015-бак.
   Цифрова обработка на сигнали 2015-бак.
9.доц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ Администриране на локални и Интернет мрежи 2015-бак.
   Извличане на информация в Интернет 2015-бак.
   Интернет сървъри и услуги 2013-бак.
   Компютърна и мрежова сигурност 2013-бак.
   Мрежови инфраструктури 2015-маг.
   Мрежово администриране 2012-бак.
   Операционни системи 2011-бак.
   Паралелно програмиране 2015-маг.
   Принципи на операционните системи - проект 2016-бак.
   Принципи на операционните системи 2016-бак.
   Разпределена обработка в Интернет 2015-бак.
   Разпределени и мрежови операционни системи 2014-маг.
   Разпределено програмиране 2014-бак.
10.доц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА Hадеждност и сигурност на комуникациите 2014-маг.
   Анализ и синтез на логически схеми 2016-бак.
   Логика и автомати 2016-бак.
   Надеждност и сигурност на комуникациите 2015-маг.
   Организация на компютъра - проект 2016-бак.
   Организация на компютъра 2016-бак.
   Основи на компютърните комуникации 2014-бак.
   Основи на компютърните системи 2016-бак.
   Специализирани компютърни системи 2015-бак.
11.гл. ас. д-р ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ Компютърни архитектури 2016-бак.
   Микропроцесори - проект 2016-бак.
   Микропроцесори 2016-бак.
   Микропроцесорна техника - проект 2016-бак.
   Микропроцесорна техника 2015-бак.
   Организация на компютъра и компютърни архитектури 2016-бак.
   Учебна практика - 1част 2013-бак.
12.гл. ас. д-р МИЛЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ Компютърни архитектури - проект 2016-бак.
   Компютърни архитектури 2016-бак.
   Микропроцесорни системи 2016-бак.
   Организация на компютъра и компютърни архитектури 2014-бак.
13.ас. д-р НИКОЛАЙ ТИНКОВ ДУКОВ Операционни системи 2016-бак.
   Принципи на операционните системи 2016-бак.
   Разпределена обработка в Интернет 2015-бак.
14.ас. АЙДЪН МЕХМЕД ХЪКЪ Администриране на локални и Интернет мрежи 2015-бак.
   Компютърни мрежи 2016-бак.
   Компютърни мрежи и Интернет 2015-бак.
   Мрежово администриране 2014-бак.
   Основи на компютърните комуникации - проект 2016-бак.
   Основи на компютърните комуникации 2016-бак.
15.ас. ГАЛИНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА Диалогови системи 2015-бак.
   Обектно-ориентирано програмиране - 2част 2016-бак.
   Проектиране на потребителски интерфейс 2015-бак.
16.ас. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА СПАСОВА Анализ и синтез на логически схеми 2016-бак.
   Графичен дизайн 2015-бак.
   Организация на компютъра 2016-бак.
   Специализирани компютърни системи 2015-бак.
   Учебна практика - 1част 2016-бак.
   Цифрови системи 2016-бак.
17.ас. ГИНКА КАЛЕВА МАРИНОВА WEB дизайн 2016-бак.
   Въведение в информационните технологии и системи 2015-бак.
   Графичен дизайн 2016-бак.
   Информатика 2015-бак.
   Информатика и компютърнa техника 2013-бак.
   Информационни системи и технологии - 1част 2013-бак.
   Информационни технологии и системи 2016-бак.
   Мултимедийни системи и технологии 2014-бак.
   Основи на компютърната електроника 2013-бак.
   Основи на компютърните системи 2016-бак.
   Програмиране и използване на компютри - 1част 2015-бак.
   Цифрова схемотехника 2015-бак.
   Цифрови системи 2016-бак.
18.ас. ИЛИЯН ЖИВКОВ БОЙЧЕВ Анализ и синтез на логически схеми 2015-бак.
   Организация на компютъра 2016-бак.
   Специализирани компютърни системи 2015-бак.
   Учебна практика - 1част 2016-бак.
19.ас. ПЛАМЕНА ЖИВКОВА ЕДРЕВА Електронна търговия 2015-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.WEB дизайндоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
2.WEB дизайндоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
3.Администриране на локални и Интернет мрежидоц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВАбак.
4.Администриране на локални и Интернет мрежидоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
5.Анализ и синтез на логически схемидоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
6.Базово програмиранедоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
7.Въведение в информационните технологии и системидоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
8.Графичен дизайндоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
9.Диалогови системидоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
10.Дискретни структуридоц. д-р Владимир Николов Николовбак.
11.Дискретни структуридоц. д-р ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВбак.
12.Езикови процесоридоц. д-р ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВбак.
13.Електронна търговиядоц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВАбак.
14.Извличане на информация в Интернетдоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
15.Изкуствен интелектдоц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВбак.
16.Изкуствен интелектдоц. д-р ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВбак.
17.Индустриални компютърни мрежидоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАмаг.
18.Интернет сървъри и технологиидоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВмаг.
19.Интернет сървъри и услугидоц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВАбак.
20.Интернет сървъри и услугидоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
21.Интернет технологиидоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
22.Информатикадоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
23.Информатикадоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
24.Информационни системи и технологии - 1частдоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
25.Информационни технологии и системидоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
26.Компилатори и интерпретаторидоц. д-р ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВбак.
27.Компютърна и мрежова сигурностдоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
28.Компютърна перифериядоц. д-р ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВбак.
29.Компютърни архитектуригл. ас. д-р ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВбак.
30.Компютърни архитектури и мрежидоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
31.Компютърни мрежидоц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВАбак.
32.Компютърни мрежидоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
33.Компютърни мрежи и Интернетдоц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВАбак.
34.Компютърни технологиидоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
35.Логика и автоматидоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
36.Мicrosoft технологии за бизнес приложениядоц. д-р Владимир Николов Николовмаг.
37.Микропроцесоридоц. д-р ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВбак.
38.Микропроцесоригл. ас. д-р ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВбак.
39.Микропроцесорна техникадоц. д-р ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВбак.
40.Микропроцесорна техникагл. ас. д-р ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВбак.
41.Микропроцесорна техникадоц. д-р ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВбак.
42.Микропроцесорни системидоц. д-р ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВбак.
43.Микропроцесорни системидоц. д-р ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВбак.
44.Многопотребителски операционни системидоц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВбак.
45.Многопотребителски операционни системидоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
46.Мрежово администриранедоц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВАбак.
47.Мрежово администриранедоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
48.Мултимедийни системи и технологиидоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
49.Обектно-ориентирани приложениядоц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВбак.
50.Обектно-ориентирани приложениядоц. д-р Владимир Николов Николовбак.
51.Обектно-ориентирано програмиране - 1частдоц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВбак.
52.Обектно-ориентирано програмиране - 1частдоц. д-р Владимир Николов Николовбак.
53.Обектно-ориентирано програмиране - 1частдоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
54.Обектно-ориентирано програмиране - 1част, проектдоц. д-р Владимир Николов Николовбак.
55.Обектно-ориентирано програмиране - 2частдоц. д-р Владимир Николов Николовбак.
56.Обектно-ориентирано програмиранедоц. д-р Владимир Николов Николовмаг.
57.Операционни системидоц. д-р ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВбак.
58.Операционни системидоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
59.Организация на компютърадоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
60.Организация на компютъра и компютърни архитектуридоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
61.Основи на компютърната електроникадоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
62.Основи на компютърните комуникациидоц. д-р ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВАбак.
63.Основи на компютърните комуникациидоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
64.Основи на компютърните системидоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
65.Паралелни алгоритми и системидоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАмаг.
66.Принципи на операционните системидоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
67.Програмиране и използване на компютри - 1частдоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
68.Програмиране и използване на компютри - 1частдоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
69.Програмиране и използване на компютри - 2частдоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
70.Програмиране и използване на компютри - 2частдоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
71.Проектиране на компютърни мрежидоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВмаг.
72.Проектиране на обектно-ориентирани системидоц. д-р Владимир Николов Николовбак.
73.Проектиране на потребителски интерфейсдоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
74.Проектиране с програмируема логикадоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
75.Разпределена обработка в Интернетдоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
76.Разпределено програмиранедоц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВбак.
77.Системно програмиранедоц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВбак.
78.Системно програмиранедоц. д-р Владимир Николов Николовбак.
79.Софтуерни технологии в Интернетдоц. д-р ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВбак.
80.Специализирани компютърни системидоц. д-р ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВАбак.
81.Управление на проектидоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАмаг.
82.Управление на софтуерни проектидоц. д-р МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВАбак.
83.Цифрова обработка на сигналидоц. д-р ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВбак.
84.Цифрова схемотехникадоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.
85.Цифрови системидоц. д-р Слава Миланова Йордановабак.

 Учебни планове


Печат>>